Viktigt med ackrediterad analys!

Inköp av ett vattenfilter är en ganska stor kostnad. För att verkligen få rätt filter är det viktigt att man gör en riktig analys av vattnet. Det finns en ackreditering av vattenanalyser som görs av Swedac. Den är ett slags kvalitetsgaranti och något man naturligtvis ska kräva av det företag man anlitar.

Vi på Correct anlitar Synlab, ett oberoende, ackrediterat laboratorium som säkerställer att analyserna blir utförda på rätt sätt och att resultaten går att lita på.

Visar analysresultatet att du behöver rena ditt vatten så kan du lita på oss – vi har lång erfarenhet av vattenreningsteknik och konstruktion av vattenreningsutrustning. Våra vattenrenare är driftsäkra, lättskötta och av högsta kvalitet.

 

Typer av vattenanalyser

Grundanalys

En undersökning av de kemiska egenskaperna i ditt brunnsvatten som bla omfattar järn, mangan, humus, pH-värde, hårdhet och salter. Ger ett bra underlag för att bedöma kvaliteten på dricksvattensystemet.

Klicka här för att se vad som ingår i grundanalysen.

Radonanalys

För vatten från bergborrade brunnar finns alltid risk att ha förhöjda radonhalter. Inandning av radonhaltig luft (tex vid duschning) kan vara skadlig, vattnet ska heller inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

Mikrobiologisk analys

Om dricksvattenbrunnen ligger nära avlopp, gödsel eller annan yttre förorening finns risk för förekomst av sjukdomsframkallande organismer.

 

Beställ vattenanalys

Varför provtagning?

Livsmedelsverket rekommenderar kontinuerlig provtagning för alla med enskild brunn. Man tar helt enkelt prover för att inte riskera att bli sjuk av sitt vatten, vare sig akut eller p.g.a. långvarig exponering. Många tar bara prov när lukt, smak och utseende på vattnet förändras.

Detta kan dock vara starkt missvisande då allvarliga problem kan vara båda lukt- och smaklösa. Har man dessutom småbarn i familjen bör man vara extra noggrann. Livsmedelsverket rekommenderar regelbunden provtagning minst en gång vart tredje år.