Fluoridfilter

Filtermedia är aktiverad aluminiumoxid som attraherar fluoridjonerna i vattnet. Filtermassan bytes efter förinställt värde som ställts in på vattenmätaren. Filtrets kapacitet är beroende av koncentrationen av fluoridjoner i inkommande vatten.
Utrustningen kan installeras under diskbänken och en separat tappkran på diskbänken (för matlagning och dricksvatten).

Val av rätt utrustning baseras på en analys av ditt råvatten.

Ni är välkommen att kontakta oss för rådgivning.