Avsyrning/pH-höjning

Surt vatten (lågt pH-värde) kan orsaka kraftiga korrossionsangrepp i husets ledningssystem. Det leder ofta till läckage och vattenskador. Lågt pH-värde ökar risken för att metaller som t.ex koppar och bly löses ut ur ledningssystemet, vilket i sin tur kan ge missfärgningar på sanitetsporslin och hår vid hårtvätt. I vissa fall kan vattnet bli otjänligt att dricka.

Vår pH-höjare är smidig och driftsäker. Den justerar pH-värdet, alkaliniteten och den aggressiva kolsyran med doseringsteknik. Utrustningen är mycket enkel att sköta, endast påfyllning av pH-höjande medel behövs.

Val av rätt utrustning baseras på en analys av ditt råvatten.

Ni är välkommen att kontakta oss för rådgivning.


Produktblad

 

Bruksanvisning