undersidebild-tillverkningjpg

Vi monterar och bygger våra vattenrenare i egna lokaler. Alla standardkomponenter finns på lager och säkerställer snabb leverans till dig. Vi täthetstestar samtliga våra vattenreningsutrustningar och all automatik grundinställs och testkörs innan leverans.

Våra vattenfilter renar vattnet i ett steg och placeras direkt efter hydrofor/hydropress på ingående vattenledning.

 

Enkla att installera och underhålla – både för installatör och användare


Correct – serien

Corrects modulanpassade vattenrenare har standardmått för vitvaror för att passa in i en tvättstuga eller groventré. Skåpen har barnsäker lucka i fronten och locket kan vid behov tas av. Det gör att service och tillsyn förenklas. Renspolning av järn och manganfilter sker med volymstyrd backspolningsautomatik, det sparar både vatten och ger en lägre driftskostnad.

 

Classic – serien

Samma höga kvalitet och funktion som våra vitvaror. De olika komponenterna monteras på plats och passar dig som tex har ont om utrymme. Filtertankarna är fyllda med speciell filtersand och all elektronisk automatik är grundinställd.

 

Större vattenförbrukare

För t.ex. lantbruk eller större samfällighetsföreningar med hög vattenförbrukning anpassar vi våra vattenrenare så att de t.ex. jobbar mot en vattenreservoar.