River

River

Correct River / River Classic / River Budget

Vid svårbehandlade halter av järn och mangan. Reducerar även svavelväte (berggas) och vissa tungmetaller.

River Budget
Vid lättfälda mängder av järn och mangan. Reducerar även vissa tungmetaller.


Produktblad

Correct River
River Classic
River Budget

Bruksanvisning
Correct River
River Classic
River Budget