Bay

Bay

Correct Bay / Bay Classic

Vid lättfällda mängder av järn och mangan där också pH-värde, alkalinitet och marmoraggressiv kolsyra behöver korrigeras. Reducerar även vissa tungmetaller.


Produktblad
Correct Bay
Bay Classic

Bruksanvisning
Correct Bay
Bay Classic