Ocean

Ocean

Correct Ocean / Ocean Classic

Vid svårbehandlade halter av järn och mangan där också pH-värde, alkalinitet och marmoraggressiv kolsyra behöver korrigeras. Reducerar även svavelväte (berggas) och vissa tungmetaller.


Produktblad
Correct Ocean
Ocean Classic

Bruksanvisning
Correct Ocean
Ocean Classic