ph-uppdaterad

pH-40

Correct pH-40 / pH-höjare Classic

Korrigerar pH-värde, alkalinitet och marmoraggressiv kolsyra genom doseringsteknik i direkt proportion till förbrukningen. Detta ger ett stabilt pH-värde oavsett varierande vattenuttag.


Produktblad
Correct pH-40
pH-höjare Classic

Bruksanvisning
Correct pH-40
pH-höjare Classic