Lake

Lake

Correct Lake / Lake Classic

Vid lättfällda mängder av järn och mangan. Reducerar även vissa tungmetaller.


Produktblad
Correct Lake
Lake Classic

Bruksanvisning
Correct Lake
Lake Classic