Humus60

Humus 60

Correct Humus 60 / Humus 60 Classic

Innehåller ett speciellt macroporöst aktivt kol som renar vattnet från humusämnen. Korrigerar även pH-värde, alkalinitet och marmoraggressiv kolsyra.


Produktblad
Correct Humus 60
Humus 60 Classic

Bruksanvisning
Correct Humus 60
Humus 60 Classic