Humus40

Humus 40

Correct Humus 40 / Humus 40 Classic

Innehåller ett speciellt macroporöst aktivt kol som renar vattnet från humusämnen.


Produktblad
Correct Humus 40
Humus 40 Classic

Bruksanvisning
Correct Humus 40
Humus 40 Classic