GeiserPlus

Geiser+

Korrigerar pH-värde, alkalinitet och marmoraggressiv kolsyra. Utrustningen har en liten filtertank som reducerar mindre halter av järn, mangan och partiklar. Geiser+ backspolas och regenereras manuellt.


Produktblad
Correct Geister+

Bruksanvisning
Correct Geiser+